Historia

„HERMES” Sp. z o.o. powstała w 1990 r. w Gdyni jako jedna z pierwszych polskich firm spedycyjnych. Początkową formą działalności było polsko – austriackie joint venture, w którym austriackim udziałowcem była firma Hermes Spedition GmbH & Co KG Salzburg.

Lata 90, którym towarzyszył szybki rozwój polskiej gospodarki, umożliwiły firmie realizację innowacyjnych jak na tamte czasy przedsięwzięć dotyczących przeładunku zbóż, nawozów sypkich i rud żelaza.

Współpraca z Louis Dreyfuss, Glencore czy Agencją Rynku Rolnego to miliony ton pszenicy, kukurydzy i pasz. Kontrakty z potentatami światowymi w branży nawozów jak Transammonia czy polskimi – Ciech i Fosfory to mocznik, sól potasowa, saletra amonowa, fosforany amonu na dziesiątkach obsłużonych statków w imporcie i eksporcie.
Natomiast rozbudowy i modernizacje rynków petrochemicznego, motoryzacyjnego, energetycznego, chemicznego umożliwiły firmie nabywanie doświadczenia przy dostawach realizowanych do takich potentatów jak PKN Orlen, Lotos, Daewoo, Fiat, Anwil.

Szybki rozwój rynku kontenerowego w połowie lat 90-tych przyniósł firmie nowe możliwości. Wraz z rosnącymi obrotami polskiego handlu zagranicznego Hermes rozpoczął aktywną działalność na obcych rynkach, rozpoczynając budowę międzynarodowej sieci zaufanych partnerów i agentów.

Rok 1994 był rokiem zmian – firma uniezależniła się od austriackiego partnera obejmując 95% udziałów, a zarządzanie firmą przejął syn ówczesnego Prezesa, Tomasz Surowiec, były wieloletni pracownik oddziałów spółki żeglugowej Chipolbrok w Gdyni i Genui oraz Centrali w Shanghaiu. Dzięki nowym kontaktom i doświadczeniu zdobytemu na rynkach międzynarodowych, Tomasz Surowiec w ciągu kolejnych lat rozwinął rodzinną firmę w prężnie działające na rynku międzynarodowym przedsiębiorstwo.

Świadcząc usługi na najwyższym poziomie, firma Hermes, umiejętnie dopasowując się do zmieniających się uwarunkowań rynkowych, uplasowała się w czołówce firm spedycyjnych w Polsce, a dwudziestolecie działalności zwieńczyła dostawą 4 reaktorów (2x 805t, 1x1100t, 1x1300t) do Rafinerii w Gdańsku w ramach Programu 10+, jednego z większych przedsięwzięć realizowanych w polskiej gospodarce pod względem skali i wartości. Rozmiar przedsięwzięcia oraz rekordowe tonaże dostarczonych urządzeń wpisały firmę Hermes Sp. z o.o. na stałe w historię polskiej logistyki i spedycji.