Działalność

Firma HERMES Sp. z o.o. powstała w 1990 r. jako jedna z pierwszych polskich prywatnych firm spedycyjnych. Założycielem i pierwszym Prezesem był zasłużony dla polskiej gospodarki morskiej dr ekonomii Andrzej Surowiec. Od 1994 roku firmą zarządza Tomasz Surowiec.

Misja

Od ponad 20 lat istnienia firma Hermes Sp. z o.o. szczególne znaczenie przypisuje bliskiemu kontaktowi z Klientem. To pozwala elastycznie dostosowywać się do Jego zmieniających się wraz z rynkiem potrzeb.
Od konsultacji przedkontraktowej, poprzez wykonanie zlecenia spedycyjnego, aż po rozliczenie kontraktu Klient ma gwarancję profesjonalnie i sprawnie wykonanej usługi. Dobór rzetelnych podwykonawców oraz ciągłe poszukiwanie najkorzystniejszych logistycznie i cenowo wariantów transportowych satysfakcjonujących Klienta to plan firmy na dziś i jutro.

Działalność firmy Hermes Sp. z o.o. wykracza również poza cele biznesowe. Jako przedsiębiorstwo o zasięgu globalnym, społecznie odpowiedzialne za dbałość o środowisko naturalne i ludzi, firma przystąpiła do Europejskiego programu „Inteligent Energy”, uczestnicząc aktywnie w realizacji projektu URBANBiogas i przyczyniając się tym samym do poprawy jakości życia.

Usługi

Firma Hermes Sp. z o.o. specjalizuje się w spedycji towarów inwestycyjnych w tym sztuk ciężkich i ponadgabarytowych, ładunków skonteneryzowanych, masowych oraz drobnicy. W ciągu 20 lat pracy firma obsłużyła ponad 5 mln ton frachtowych różnorodnych ładunków zarówno transportem morskim, kolejowym, samochodowym, jak i rzecznym, przyczyniając się tym samym do rozwoju transportu śródlądowego.

Dzięki współpracy z partnerami na całym świecie, firma Hermes Sp. z o.o. obsługuje ruch ładunków na wszystkich kontynentach.

Firma Hermes Sp. z o.o. prowadzi działalność w oparciu o OPWS 2010 (Link z załącznika do retuszu bez pierwszych 2 stron)

Przyznane licencje, nagrody i wyróżnienia

dzialalnosc2
Firma Hermes Sp. z o.o. została jednym z laureatów prestiżowego rankingu Diamenty Forbesa na rok 2012 będąc na liście firm najszybciej zwiększających swoją wartość.
działaność

Świadectwem nieustającej pracy firmy Hermes Sp. z o.o. w kierunku polepszenia usług i przejrzystości modelu biznesowego jest „Certyfikat Przejrzysta Firma”, nadawany przez czołową wywiadownię gospodarczą – Dun & Bradstreet.

Dnia 01.07.2006 Prezydent Miasta Gdynia udzielił Firmie Hermes Sp. z o.o.”Licencji nr 0103693 na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy”. Licencja jest ważna do 01.07.2056r.