Nasza oferta

ŁADUNKI MASOWE

Firma Hermes Sp. z o.o. obsługuje operacje handlu zagranicznego od strony spedycyjnej, logistycznej, przeładunków portowych w imporcie, eksporcie oraz tranzycie takich ładunków jak: zboża, pasze, biomasa, oleje, cukier, nawozy, kruszywa, stal.

  • frachtowania statków – wybór armatorów i statków właściwych dla każdego rodzaju towaru,
  • klarowania statków – agent portowy,
  • doradztwa dotyczącego warunków i zwyczajów w portach polskich,
  • wyboru odpowiedniej firmy rzeczoznawczej dokonującej kontroli ilościowo – jakościowej w porcie,
  • odpraw celnych,
  • ubezpieczenia towaru zarówno w transporcie morskim, jak i lądowym.